Adli Kontrol Nedir? Adli Kontrol Kararına İtiraz

Adli Kontrol Nedir? Adli Kontrol Kararına İtiraz

Sanık ya da şüpheli ile alakalı tutuklama gerekçelerinin meydana çıkmış olmasına karşın tutuklama kararı vermek yerine adli denetim tedbiri uygulanabilir. Adli denetim bir ceza muhakemesi tedbiri olarak müracat edilen yasa yoludur.

Hakkında adli denetim kararı verilen sanık ya da şüphelinin denetim altına alınması sağlanır. İdari bir yol olan adli denetim adli bir kararla uygulanır. Bu sayede sanık ya da şüpheli denetim altındayken cezasını çeker. Bu kararı yalnız ceza mahkemesi alabilir.

Adli denetim kararına sanık ya da şüphelinin itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz işlemleri amacıyla kararın verilmesinin sonrasında 7 günlük vakitde alakalı mercie müracaat dilmesini gerekir. Adli denetim kararının yapılabilmesi koşulların sağlandığı durumlarda söz hususu olur. Üst sınırı 2 yıldan az olan hapis cezaları yerine adli denetim tedbirlerine müracaatlabilir.

İçindekiler
Adli Kontrol Kararı Verilmesi
Sanık ya da şüphelinin tutuklanması birtakım durumlarda sakıncalı duruma geldiği vakit yasa koyucu adli denetim tedbirlerinin uygulanmasını öngörmüştür. Bu tedbirle sanık ya da şüpheli sosyal hayatın içersinde yaşamaya devam eder iken cezasını denetim altında çeker. Alternatif ceza programlarından biri olan adli denetim tedbiri ile şahıs denetim altına alınır. Bu karar birtakım durumlarda tutukluluk vakitı dolan ve salıverilenler amacıyla de uygulanabilir.

Adli denetim kararı verilmesi amacıyla sanık ya da şüpheli ile alakalı yargılamanın devam ediyor olması gerekir. Birey ile alakalı şimdilik kesinleşen bir karar olmadığında bu programya geçilebilmektedir. Adli denetim programı denetimlü serbestlik müdürlüğü doğrulusunda takip edilir. Adli denetim ile denetimlü serbestlik değişik iki programdır. Denetimli serbestlik programı amacıyla kesinleşmiş mahkeme kararının varlığına gereksinim duyulur.

Adli Kontrol Tedbirleri
Adli denetim tedbirleri sanık ya da şüpheli amacıyla yapılacağı vakit bir ya da daha çok tedbir alınabilir. Birden çok yükümlülük adli denetim tedbiri alan şahsa karşı uygulanabilmektedir. Ceza mahkemesi doğrulusunda sanık ya da şüpheli ile alakalı verilen adli denetim tedbiri kararı açıklanacağı vakit ne şekilde bir programya gidildiği açıkça belirtilmek zorundadır.

Koşulların oluşması durumunda uygulanabilen adli denetim kararı aniden çok yaptırımı içerebileceğinden sanık ya da şüpheli şunlara uymakla yükümlü olur. Bu karar ihlal edildiğinde kararın hükümsüz kılınması ve bireyin tutuklanması söz hususu olacaktır.

Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir?
Adli denetim tedbirleri alttaki gibi sıralanabilir:

İmza programı,
Yurt dışına çıkma yasağı,
Hâkimin belirleyeceği şahıs ve mercilerin çağrısına uymak,
Sanık ya da şüphelinin mesleki uğraşısına ya da eğitime devam etmesine yönelik tedbirlere uymak,
Gerekmesi durumunda sürücü belgesini teslim etmek, her tür taşıtı ya da şunlar içersinden birtakımsını kullanmamak,
Bağımlılık yapan rastgele bir alışkanlığın giderilmesi amacıyla tedavi, muayene gibi tedbirlere uymak,
Sahip olunan bir silah varsa bunu gerektiğinde teslim etmek, silah bulundurmamak,
Nafaka ödeyeceğine ve aile yükümlülüklerine uyacağına dair teminat vermek,
Ev hapsi,
Belirli bir yerleşim bölgesi dışına çıkmamak,
Belirli bölgelere ve yerlere giriş yasağına uymak.
Kefaletle Tahliye Adli Kontrol Tedbiri (CMK 113)
Güvence verilmesi usulü ile de adli denetim tedbirlerinden biri uygulanabilir. Kefaretle tahliye olarak da programda geride bıraktığımız bu teknik belli bir emniyet verilerek uygulanır. Şüpheli ya da sanıktan belirli emniyetler göstermesi talep edilir. Sanık ya da şüpheli emniyet verilen takdirde alçakta kabul edilenları gerçekleştirmeyle yükümlü olur.

Bütün usul işlemleri esnasında, hüküm infaz edilirken ve diğer yükümlülükler söz hususu olduğunda hazır bulunması istenir,
Katılan masrafları, suçun yol açtığı zararın giderilmesi, nafaka ödemesi söz hususu ise bunun yerine getirilmesi, kamusal giderlerin karşılanması, para cezalarının ödenmesi sanık ya da şüpheliden kabul edilen sıraya ideal olarak talep edilir.
Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve İtiraz Yolu
Adli denetim tedbirlerinden biri olan vatan dışına çıkış yasağı da programda kendine yer bulur. Sanık ya da şüphelinin tutuklanması yönündeki karar amacıyla bir seçenek olan bu yasak uygulandığında vatan dışına çıkış olası olmamaktadır.

Suç işleme şüphesi olan ya da suç işleyene ceza yasalarını uygulayabilmek amacıyla gecikmesinde sakınca olan durumlarda adli denetim tedbirlerine müracaatlur. Adli denetim tedbiri alakalı ceza davasında şimdilik bir karar verilmemiş ise uygulanabilir.

Denetimli serbestlikle sık sık karıştırılan bu husus cezanın şimdilik kesinleşmemiş olması yönünden fark yaratır. İhtiyati bir tedbir kararı olarak oluşturulan adli denetim tedbiri ile sanık ya da şüphelinin kaçma ihtimali, kanıtlari karartma riski engellenmeye çalışılır.

Yurt dışına çıkış yasağı da bir adli denetim tedbiri olarak yapılabilecek kararlar arasında yer almaktadır. Bu tedbir alındığında sanık ya da şüpheli vatan dışına çıkamaz. Adli denetim kararları itiraz edilebilir kalitede olmasından bu karara karşı itiraz yasa yolu açıktır.

İlgili mercie yapılacak olan itirazın sonrasında karar incelenir. Bu araştırma kapsamında karar lüzumlu görülürse ortadan kaldırılabilir, yerine diğer bir karar uygulanabilir ya da ek kararlar programya hususr. Bu itiraz yapılırken verilen kararın hukuka ve usule ideal olup olmamasına bağlı olarak hareket edilmesi gerekir. Dilekçede yer verilmesi gereken isteme ek olarak kanıtlar de olmalıdır.

Şüpheli ya da sanığın istemi yerinde olduğu takdirde yasak kaldırılabilir. Bazı durumlarda yaptırımın türü değişebileceği gibi yenileri de eklenebilmektedir. Cumhuriyet savcısının fikiri alındıktan sonra bu istem değerlendirilir. Değerlendirmeyi de hâkim ya da mahkeme yapar.

Yargılamayı hangi mahkeme yapmış ise ya da Sulh Ceza Hakiminin kararı nedeni ile yapılacak itirazda karar verildikten sonra 7 gün içersinde müracaat yapılması gerekir. İtiraz prosedürü tahkîkat ya da kovuşturma adımında gerçekleştirilebilir.

Soruşturma adımındayken savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir. Suç şüphesinin yeteri kadar olmadığı durumlarda ya da kovuşturma imkânı bulunmuyorsa savcılık bu yönde bir karar alırsa vatan dışına çıkış yasağı adli denetim tedbiri kendi kendine ortadan kalkacaktır.

Kovuşturma kısmında oluşturulan itirazlarda sanığın istemi savcılık doğrulusunda incelenir. 5 günlük vakit ortamında de kendine cevap verilir. Şüpheli ya da sanığın adli denetim tedbirlerinden rastgele birine uymaması ile alakalı tutuklama kararı verilmesine yol açacağından bu hususnun önemsenmesi gerekir.

Soruşturma Aşamasında Verilmiş Olan Adli Kontrol Kararı Kovuşturmada Sürer mi?
Adli denetim tedbiri sanık ya da şüpheli amacıyla oluşturulan seçenek bir ceza programı olurken sanık ya da şüpheli program esnasında denetim altında olur. Soruşturma adımı savcılığın talebiyle Sulh Ceza Hakimliğinin adli denetim kararını verilen bir aşamadır. Bu aşamada verilmiş olan bir karar kovuşturma adımında devam etmemektedir.

Kovuşturma adımı yargılamanın yapıldığı vakitçtir. Yargılama yapılırken prosedürü yapan mahkeme adli denetim tedbirinin devamına yönelik bir karar alırsa bu programya devam edilebilir. Mahkemenin adli denetim tedbirinin devamına yönelik bir karar almadığı durumlarda ise adli denetim kararı tedbirleri ortadan kalkar.

Mahkeme tensip zaptı hazırlamak sureti ile adli denetim kararının devam edip etmeyeceği yönündeki olumlu ya da olumsuz kararını kayda alır. Tensip zaptı mahkemenin dava dosyasını incelediği ve yargılamaya kadar yapılacak iş ve işlemleri tespit ettiği vakitçte hazırlanır.


6 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 133 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Sakin Olun Ancak Hızlı Hareket Edin
  Sakin Olun Ancak Hızlı Hareket Edin
  6 Aralık 2023

  İyice düşündünüz ve boşanmaya karar verdiniz. Ya da hiç beklemediğiniz anda size karşı açılan boşanma dava dilekçesi geldi. “Ne y...

 • Avukatınıza Lazım Olan Argümanları Temin Edin
  Avukatınıza Lazım Olan Argümanları Temin Edin
  6 Aralık 2023

  Yargılamada asli savunma argümanlar delillerdir. Olaylar fazlası vakit eşler arasında ortaya geldiğinden delillerin zenginliği ve nerede bulunduğu kon...

 • Boşanma Avukatınızın Uyarılarına Mutlaka Uyun
  Boşanma Avukatınızın Uyarılarına Mutlaka Uyun
  6 Aralık 2023

  Boşanma avukatınız ile prensiplerde anlaştınız. Vekaletnameyi sundunuz. Görüşmelerinizi yaptınız. Avukatlık Ücretini ödediniz. Ama  bitmedi henüz...

 • Taleplerinizi Net Olarak Belirleyin
  Taleplerinizi Net Olarak Belirleyin
  6 Aralık 2023

  Boşanma davasında asli amaç taraflar arasındaki evliliğin hukuken sona erdirilmesidir. Fakat boşanma mâlî ve mâlî kalitesi olmayan bir çok neticesi ol...

 • Boşanma Avukatınıza Karşı Dürüst Olun
  Boşanma Avukatınıza Karşı Dürüst Olun
  6 Aralık 2023

  Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda çoğunlukla eşlerin sadece kendileri veya aileleri bulunmaktadır. Çünkü aile içinde gerçekleşen olaylarda tesadü...

Tüm Yazılar »