Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma avukatınız ile Boşanma davası açtınız ya da size karşı boşanma davası açıldı. Dilekçeler verildi, iddialar ileri sürüldü, deliller toplandı, tanıklar dinlendi, tahkikat aşaması sonuçlandı, son sözünüz soruldu, davaya son verilerek mahkemece karar verildi. Artık bu karara istinaden işlem yapılmasını isteyebilir misiniz?

Hayır! Çünkü henüz söz konusu boşanma kararı kesinleşmedi.

Bir boşanma kararının hukuk dünyasında sonuç doğurabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir. Kararın kesinleşmesi ise çeşitli olasılıklara göre şekillenebilmekte ve süreç buna göre değişmektedir.

Örnek vermek gerekirse, mahkemece boşanmanıza karar verildi. Kararın bir örneğini alıp nüfus dairesine kimliğinizi değiştirmek için gittiğinizde nüfus idaresi işleminizi yapmayacaktır. Çünkü boşanma kararı henüz kesinleşmemiştir.

Veya çocuğunuzun adını değiştirmek istediğinizde, sizden boşanma kararı ile birlikte velayetin size verildiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararının getirilmesi istenilecektir.

İşte bu yazımızın konusu anlaşmalı boşanma ve diğer boşanma davalarının ne şekilde kesinleşeceği hususudur.  Ama önce kararın ne şekilde yazıldığı, kısa karar, gerekçeli karar, tebligat ve kanun yollarına ilişkin çok kısa açıklamalarda bulunmak istiyorum.
 

Kısa Karar Nedir?

Delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesinin yapıldığı ve tanıkların dinlendiği tahkikat aşamasının bitmesi ile sözlü yargılama aşaması gelir. Mahkeme tarafları sözlü yargılama duruşmasına davet eder.

Sözlü yargılama aşamasında mahkemece taraflara son diyecekleri sorulur ve mahkeme kararını açıklar.

Mahkemece yargılama sonucunda boşanma ve boşanmaya bağlı diğer taleplere ilişkin olarak

Ya davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,
Ya da davanın reddine,

Dair karar verilir.

Taraflara da bir örneği verilen ve duruşma zaptında yer alan bu karara kısa karar demekteyiz.

Kısa kararda sadece dava sonucunda verilen karar özeti yer alır. Kararın hangi gerekçe ile verildiği, hangi delillere itibar edilip hangisine itibar edilmediği, niçin bu şekilde karar verildiği hususları yer almaz.

Gerekçeli Karar Nedir?

Mahkemece yapılan muhakeme işlemi yargılamanın tüm tarafları açısından denetlenebilir, tartışılabilir ve değerlendirilebilir nitelikte olmalıdır. Peki bu ne anlama gelir?

Bir dava açtınız, mahkemece davanızın reddine ya da kabulüne karar verildi. Mahkeme bu kararı niçin verdi? Mahkeme sizin delillerinizi değerlendirdi mi? Mahkeme sizin dediklerinizi anlamış mı? Dosyayı incelemiş mi? Hangi gerekçe ile bu kararı verdi? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız nereye müracaat edebilirsiniz?  İşte tüm bu sorularınızın cevabını gerekçeli kararda bulacaksınız.

Gerekçeli kararda mahkeme davacı ve davalının iddialarını ve savunmalarını belirtir. Tarafların ileri sürdüğü delillerin nelerden ibaret olduğu ve bu delillerde neler olduğunu belirtir. Tanık beyanlarının içeriğini, tanık beyanlarından veya delillerden hangisine niçin itibar edilmediğini, birbirine aykırı tanık beyanlarından hangisine neden itibar edildiği hususunu belirtir. Mahkeme, söz konusu kararın hangi gerekçe ile hangi sebeplerle verildiğini izah eder ve kısa kararda yer alan kararı daha ayrıntılı olarak belirtir. Söz konusu karara karşı hangi kanun yoluna hangi sürede ve ne şekilde gidilebileceğini belirtir.

Yani gerekçeli kararda, yargılamada yapılan tüm faaliyetlerin özeti, iddialar, savunmalar, deliller, beyanlar belirtilir adeta “biz bu kararı bu nedenlerle verdik” şeklinde gerekçesi belirtilmektedir.


6 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 181 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Sakin Olun Ancak Hızlı Hareket Edin
  Sakin Olun Ancak Hızlı Hareket Edin
  6 Aralık 2023

  İyice düşündünüz ve boşanmaya karar verdiniz. Ya da hiç beklemediğiniz anda size karşı açılan boşanma dava dilekçesi geldi. “Ne y...

 • Avukatınıza Lazım Olan Argümanları Temin Edin
  Avukatınıza Lazım Olan Argümanları Temin Edin
  6 Aralık 2023

  Yargılamada asli savunma argümanlar delillerdir. Olaylar fazlası vakit eşler arasında ortaya geldiğinden delillerin zenginliği ve nerede bulunduğu kon...

 • Boşanma Avukatınızın Uyarılarına Mutlaka Uyun
  Boşanma Avukatınızın Uyarılarına Mutlaka Uyun
  6 Aralık 2023

  Boşanma avukatınız ile prensiplerde anlaştınız. Vekaletnameyi sundunuz. Görüşmelerinizi yaptınız. Avukatlık Ücretini ödediniz. Ama  bitmedi henüz...

 • Taleplerinizi Net Olarak Belirleyin
  Taleplerinizi Net Olarak Belirleyin
  6 Aralık 2023

  Boşanma davasında asli amaç taraflar arasındaki evliliğin hukuken sona erdirilmesidir. Fakat boşanma mâlî ve mâlî kalitesi olmayan bir çok neticesi ol...

 • Boşanma Avukatınıza Karşı Dürüst Olun
  Boşanma Avukatınıza Karşı Dürüst Olun
  6 Aralık 2023

  Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda çoğunlukla eşlerin sadece kendileri veya aileleri bulunmaktadır. Çünkü aile içinde gerçekleşen olaylarda tesadü...

Tüm Yazılar »